Het Kernhuis

Centrum van ontmoeting, ontplooiing en verbinding

Welkom op onze website!

 In navolging van de aankondiging door premier Rutte dat de maatregelen omtrent Corona versoepeld worden, zullen wij als wijkcentrum per dinsdag 2 juni weer (beperkt) opengaan voor bezoekers.

Dit betekent dat er een aantal bestaande activiteiten hervat worden en dat er weer (vergader)ruimtes gereserveerd kunnen worden.

Er zijn door het RIVM een aantal richtlijnen opgesteld waar wij ons als wijkcentrum aan moeten houden. Daarom is er door ons een protocol gemaakt en zijn er maatregelen getroffen.
Wij vragen u met de volgende zaken rekening te houden als u ons wilt bezoeken:

·      Er mogen tot 1 juli maximaal 30 mensen (exclusief personeel) in ons pand aanwezig zijn.
·      U dient 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
·      Heeft u koorts of verkoudheidsklachten dan blijft u thuis.
·      U groet elkaar zonder elkaar aan te raken.
·      Niezen of hoesten doet u in uw elleboog. 

Vanwege het beperkte aantal toegestane bezoekers en de daarop aangepaste openingstijden, willen wij u vragen zich zoveel mogelijk vooraf bij ons aan te melden. Dit kan telefonisch op nummer 0318-633016 of door een e-mail te sturen naar info@hetkernhuis.nl.

Het Kernhuis is een laagdrempelige openbare voorziening, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontplooien en waar zij terecht kunnen voor uiteenlopende activiteiten. Het Kernhuis heeft een open, gastvrije en klantvriendelijke sfeer. Daarmee wil Het Kernhuis bijdragen aan de sociale samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen en een plek zijn voor alle inwoners van Kernhem en Veldhuizen A. Wij streven er naar om voor alle doelgroepen in de wijk een bruisend centrum te zijn! Wij werken vraaggericht en werken samen met alle partijen die zijn gevestigd in het wijkcentrum.