Het Kernhuis

Missie en Visie

ONZE MISSIE

Missie is het doel van het wijkcentrum. Hoe willen we bereiken wat wij als visie hebben geformuleerd? Het is de centrale gedachte over de functie(s) die het wijkcentrum in de toekomst moet gaan vervullen. De missie is een principiële keuze, gebaseerd op de visie.

ONZE VISIE

Laagdrempelig zijn (naar buiten gericht): Dat wil zeggen, iedereen kan er binnen komen, los van identiteit en inkomen. Bewoners moeten het idee hebben dat het wijkcentrum iets van henzelf is. Wij willen werken aan een maximale sfeer van gastvrijheid en betrokkenheid zodat wijkbewoners het centrum als een verlengstuk van hun woongebied ervaren.

Thuisgevoel creëren (naar binnen gericht): Wanneer men zich ergens thuis voelt zal men zich meer verantwoordelijk gedragen. Ook met het oog op het jongerenwerk is het ons inziens belangrijk om hen en andere ‘doelgroepen’ inspraak te geven en serieus te nemen. Thuisgevoel kan ook gecreëerd worden door de wijze van inrichting van de ruimte, zowel binnen als buiten.

Ontmoeting / verbinding: Het is een bekend gegeven dat eenzaamheid toeneemt, er meer alleenstaanden en ouderen zijn en bevolkingsgroepen van elkaar vervreemden onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Wij willen hier tegen de trend van de tijd ingaan door ontmoeting en verbinding te creëren, omdat we elkaar als bewoners nodig hebben in de basisbehoeften. Hiermee kunnen samenhang en leefbaarheid verbeterd worden.

Maximale ruimte voor diversiteit: Onze samenleving is niet gebaat bij angst voor wat anders is, maar bij vertrouwen en nieuwsgierigheid in de levenswijze en overtuigingen van de ander. Diversiteit juichen we toe als een rijk fenomeen. In de wijken Kernhem en Veldhuizen A is een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen, overtuigingen, religie, etniciteit en sociaal economische status. Die diversiteit willen we weerspiegeld zien in de activiteiten die plaatsvinden in het wijkcentrum.