Het Kernhuis

Wie zijn wij

In 2015 is wijkcentrum Het Kernhuis ontstaan als centrale ontmoetingsplaats en sociale voorziening voor de wijken Veldhuizen A en Kernhem.
Veldhuizen A maakte voorheen gebruik van wijkcentrum de Katenhorst, in Kernhem is geen wijkcentrum aanwezig.

Ons wijkcentrum moet uitnodigend zijn voor uiteenlopende bevolkingsgroepen. De wijk veldhuizen A is een multiculturele wijk met grotendeels huurwoningen. Een groot percentage van de bewoners is van niet-westerse afkomst en er leven een groot aantal bewoners onder de armoedegrens.
Kernhem is een wijk met grotendeels koopwoningen en mensen uit de middenklasse.

Het Kernhuis wil inspelen op de wensen en behoeften van bewoners uit beide wijken en de onderlinge contacten tussen buurtbewoners stimuleren door het organiseren, mogelijk maken en begeleiden van laagdrempelige activiteiten.
Ook willen wij, voor jong en oud, een centrale plek zijn die naast gelegenheid tot sociale verbinding, ook ontplooiingsmogelijkheden biedt.

Stichting Het Kernhuis beoogt niet het maken van winst. Dit leest u ook in het algemeen ANBI formulier.