Het Kernhuis

Huisregels

We vinden het belangrijk dat alles tijdens je bezoek zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor jezelf, voor onze andere bezoekers en voor ons zelf. Om misverstanden te voorkomen staan hieronder de regels en uitgangspunten die wij hanteren.

Algemeen
In dit gebouw gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen.

Gedrag
De wederzijdse bejegening is correct en volgens de normale omgangsvormen.
Onderstaande vormen van gedrag worden niet getolereerd:
– Bedreigend, agressief of aanstootgevend gedrag.
– Discriminerend, racistisch en/of fascistisch gedrag of uiting ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
– Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van (seksueel) geweld.

Gebouw/terrein
Voor het hele gebouw geldt:
– Roken is niet toegestaan
– Fietsen, skeeleren, skateboarden en dergelijken is niet toegestaan
– Honden hebben geen toegang (met uitzondering van hulphonden).
– Het is verboden om eigen meegebracht eten-en/of drinkwaren te nuttigen (in en rond het gebouw) anders dan in overleg en met toestemming van het beheer.
– Er wordt geen alcohol verkocht/geschonken aan personen onder 18 jaar.
– Het is verboden om jezelf te bevinden in ruimtes anders dan gehuurd of met toestemming van het beheer, met uitzondering van toiletgroepen en openbare ruimtes.

In en rond het gebouw/terrein:
– Zet geen stoelen, tafels of andere zaken voor deuren en nooduitgangen.
– De activiteiten leiden niet tot stank en geluidsoverlast.
– Het is niet toegestaan om onder invloed te zijn van alcohol en drugs.
– Handel en het gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
– Het handelen in goederen is niet toegestaan, zonder toestemming van Het Kernhuis.
– Er mag niet worden gegokt om geld/goederen/diensten.
– Het dragen van een wapen en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.
– Je dient je voertuig zodanig op de daarvoor aangewezen plaatsen te parkeren zodat derden hier geen overlast van ondervinden.
– Laat het gebouw/ruimte/terrein achter zoals u het aangetroffen heeft.
– Neem geen inventaris, glazen en flessen e.d. mee naar buiten (met uitgezonderd van het terras).
– Ook in de directe omgeving van het gebouw gaan we ervan uit dat u zich correct gedraagt, zonder samenscholingen en luidruchtig gedrag.

Eigendommen
– Ga met respect met elkaars eigendommen om.
– De eigendommen van het gebouw/organisatie blijven binnen de locatie, bij schade aan of vernieling van onze eigendommen word je aansprakelijk gesteld voor de
reparatie/vernieuwingskosten.
– De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal van eigendommen van bezoekers en/of beschadiging hiervan door derden.
– Je kunt gevonden voorwerpen bij de beheerder/receptie inleveren; je doet hier de eigenaar een groot plezier mee. De gevonden voorwerpen worden maximaal twee maanden bewaard.

Beheer, EHBO en calamiteiten
– In alle ruimtes van de accommodatie dienen aanwijzingen van het beheer direct te worden opgevolgd.
– Wanneer je klachten hebt, kun je deze melden bij het beheer.
– De EHBO-trommel is bij de receptie, keuken en op de 1e etage aanwezig.
– Bij calamiteiten volg je de instructies op van de beheerder van het gebouw.
– Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtbij zijnde personeelslid.

Gevolgen
Het niet houden aan de huisregels kan leiden tot:
– Een tijdelijke ontzegging van het gebruik van het gebouw.
– Het stopzetten van de dienstverlening.
– Een lokaalverbod; hierbij wordt altijd de politie in kennis gesteld.
– De boete van NVWA wordt i.v.m. het overtreden van het rookverbod op de overtreder verhaald.