Het Kernhuis

Voortgezet onderwijs

Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs

Maandag18.30 – 20.00
Woensdag18.30 – 20.00
Donderdag18.30 – 20.00

Voor middelbare scholieren wordt er huiswerkbegeleiding gegeven op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 – 20.00 uur. Onze mentoren kunnen de leerlingen ondersteunen bij het maken van het huiswerk, leren voor een tentamen en voorbereiden van de centrale examens.

We starten de huiswerkbegeleiding om 18.30 uur gezamenlijk met een groepsgesprek over studievaardigheden of er wordt een oefening uit de vaardighedenlijn gedaan. Studievaardigheden zijn belangrijk, niet elke leerling studeert efficiënt op eenzelfde manier. Het maken van een goede samenvatting, het voorbereiden van een examen, het plannen van huiswerk en andere praktische studievaardigheden worden besproken. De oefeningen van de vaardighedenlijn zijn interactieve opdrachten waarbij er maatschappelijke thema’s en actualiteiten bespreekbaar gemaakt worden. Hierna kunnen de leerlingen allemaal een rustige werkplek uitzoeken en wordt er huiswerkbegeleiding gegeven tot ca. 20.00 uur. Voor eindexamenleerlingen worden er oefensessies georganiseerd in de maanden voorafgaand aan de eindexamens.

Voorwaarden om huiswerkbegeleiding te kunnen volgen:

  • De leerling zit op de middelbare school
  • De leerling woont in de wijk Veldhuizen of Kernhem in Ede
  • De leerling heeft voldoende huiswerk mee (dit is de verantwoordelijkheid van ouders)

Kosten
Het volgen van huiswerkbegeleiding kost € 5,- per maand per gezin. Dit kan contant worden betaald tijdens huiswerkbegeleiding of per bankoverschrijving. Bij een betaalachterstand wordt er persoonlijk contact opgenomen. Het uitblijven van betaling kan een uitschrijving bij het studiecentrum tot gevolg hebben.

Huisregels Kernhuis Studiecentrum

Kom op tijd
Huiswerkbegeleiding start om 18.30, zorg ervoor dat je er op tijd is zodat we meteen kunnen starten.

Zorg voor huiswerk
Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om huiswerk mee te brengen. Als je een keer geen huiswerk hebt wordt er wel verwacht dat je aanwezig bent en is er de mogelijkheid om aan onderdelen te werken waar je moeite mee hebt.

Mobiele telefoons niet toegestaan
Tenzij dit nodig is voor een opdracht; dit gaat in overleg met de mentoren

Afmelden voor huiswerkbegeleiding

Geen huiswerk of andere reden?
Graag uiterlijk 24uur van te voren afmelden. Zonder afmelding verwachten wij dat de leerling aanwezig is, zij kunnen dan extra oefenwerk maken voor onderdelen die zij moeilijk vinden.

Ziekmelden
Telefonisch, per app of per mail, graag zo spoedig mogelijk doorgeven

Ongeoorloofde afwezigheid kan resulteren in uitschrijving van huiswerkbegeleiding.

Inschrijven
Enthousiast om huiswerkbegeleiding te komen volgen? Schrijf je in via het formulier en we nemen contact met je op voor een kennismakingsgesprek.