Het Kernhuis

Studiecentrum

Op dit moment zijn de deuren van het studiecentrum gesloten. Graag stellen wij u op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen bij Kernhuis Studiecentrum.
Er gaan een aantal zaken veranderen. Het studiecentrum is een gesubsidieerd project door Gemeente Ede. De gemeente heeft aangegeven voor komend jaar (2022) de subsidie niet voort te willen zetten in de huidige vorm. Er wordt op dit moment aan een andere organisatiestructuur gewerkt voor het studiecentrum en deze organisatie zal niet bij Het Kernhuis komen te liggen.
Er wordt in samenwerking met Malkander en de stuurgroep gekeken naar de nieuwe invulling van het studiecentrum. Wij hopen dat er op korte termijn weer huiswerkbegeleiding gegeven kan worden, wij hebben geen zicht op in welke vorm dit gaat plaatsvinden en op welke termijn dit mogelijk gaat zijn.
Betrokkenen van Kernhuis Studiecentrum zijn per mail op de hoogte gesteld. Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen en het nieuwe studiecentrum, stuur dan een mail met dit verzoek naar communicatie@hetkernhuis.nl