Het Kernhuis

Studiecentrum

Kernhuis Studiecentrum is een plek waar huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uit de wijken Veldhuizen en Kernhem in Ede. Het studiecentrum is geopend op maandag, woensdag en donderdag. In de middag is er begeleiding voor basisschoolleerlingen en in de avond voor jongeren van de middelbare school.

Leerlingen volgen huiswerkbegeleiding omdat zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, ze hebben soms moeite met het zelfstandig bijhouden van het schoolwerk of kunnen zich bijvoorbeeld thuis niet zo goed concentreren. Ook leerlingen van het speciaal onderwijs zijn welkom bij het studiecentrum.

Naast huiswerkbegeleiding wordt er actief aandacht besteed aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen en is er volop ruimte voor zelfontplooiing en talentontwikkeling. Door middel van interactieve opdrachten en groepsgesprekken worden maatschappelijke thema’s en actualiteiten bespreekbaar gemaakt.
Huiswerkbegeleiding wordt gegeven door vrijwillige mentoren, stagiaires en studenten die het ‘maatjesproject’ doen. Door de kleinschaligheid en de verschillende culturen leren de leerlingen mét en ván elkaar.

Contactgegevens

E-mailadresstudiecentrum@hetkernhuis.nl

Het Kernhuis Studiecentrum gesloten op onderstaande data

Meivakantie1 – 9 meiweek 18
Hemelvaartsdag/Eid-al-Fitr (Suikerfeest)donderdag 13 mei
2e Pinksterdagmaandag 24 mei
Zomervakantie17 juli – 29 augustusweek 28 t/m 34
Herfstvakantie16 – 24 oktoberweek 42
Kerstvakantie25 december – 9 januari 2022week 51 t/m 1