Het Kernhuis

Covid-19

Op vrijdag 26 november kondigde het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aan.

De regels zoals ze gelden vanaf 28 november 2021:

 • Om 17.00 zijn wij verplicht te sluiten voor alle functies.
 • Mondkapje verplicht als u loopt in de openbare ruimten van Het Kernhuis zoals de Veldzaal en de gangen. Als u zit mag het mondkapje af.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • CBT Check:
 • Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:
 • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
 • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
 • ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
 • de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);
 • bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
 • huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
 • individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
 • ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De CBT check is wel van toepassing indien er:

 • (Primair) sprake is van horeca. Dus horeca als doel op zich en niet als onderdeel van een activiteit. (We hebben geen activiteiten waarbij dit het geval is, de Open Eettafel en de kooklessen voor de Kidsclub zijn gericht op ontmoeten voor kwetsbare groepen mensen).
 • Een evenement of een culturele voorstelling wordt georganiseerd.

Als de CBT regeling van toepassing is dan vindt er een Coronacheck bij de ingang plaats (dit geldt voor alle bezoekers/deelnemers vanaf 13 jaar) daar dient men een Corona-toegangsbewijs te laten zien, samen met een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een rijbewijs, id-kaart of paspoort). 

 • Een coronatoegangsbewijs is de verzamelnaam voor een test-, vaccinatie-, of herstelbewijs. 
 • Deze kunt u op uw telefoon laten zien middels een QR-code. 
 • Heeft u geen mobiele telefoon? Dan kunt u deze QR-code printen via www.coronacheck.nl.
 • Ook andere officiële papieren bewijzen van vaccinatie, herstel of test mag u hiervoor meenemen. Het is in dat geval wel belangrijk dat hierop uw persoonsgegevens vermeld staan. 
 • Een zelftest mogen wij niet als officieel coronatoegangsbewijs accepteren.
 • LET OP: Het is niet mogelijk om de nieuwe maatregelen te voorkomen door gebruik te blijven maken van de 1,5 meter maatregel.

De volgende basisregels blijven overeind:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte;
 • ga weg als het druk is;

Ten slotte:

Mag het bestuur van een dorps- buurthuis het CTB gebruiken om mensen toegang te geven tot of te weigeren bij een activiteit in het buurt- of dorpshuis?

 • Het CTB mag alleen worden toegepast in publieke en openbare ruimten die door de minister zijn aangewezen. Dorps- en buurthuizen zijn niet door de minister aangewezen en derhalve mag het bestuur van een buurthuis het CTB niet gebruiken om mensen toegang te verlenen of te weigeren voor activiteiten in het buurt- of dorpshuis.
 • Dit past ook bij het laagdrempelige en open karakter van buurt- en dorpshuizen.
 • Als er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen.

Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0318-633016 of een

e-mail sturen naar info@hetkernhuis.nl