Het Kernhuis

Centrum van ontmoeting, ontplooiing en verbinding

Uw kind aanmelden

Er zijn wel een aantal huisregels die het studiecentrum hanteert. Lees deze eerst goed door voordat u uw kind of je jezelf gaat aanmelden:

Voor ouders

  1. Een voorwaarde voor de inschrijving van uw kinderen is dat u woonachtig bent in de wijk Veldhuizen of Kernhem.
  2. Aan het begin van de maand dient er voor de huiswerkbegeleiding een bedrag van € 5,- te worden betaald (vb. begin juni wordt er voor de maand juni betaald). Bij een betalingsachterstand van drie maanden wordt er persoonlijk contact opgenomen en gekeken of er een uitschrijving volgt of dat er een andere oplossing is.
  3. Kinderen en jongeren zorgen zelf voor hun huiswerk. Mochten kinderen/jongeren een keer geen huiswerk hebben, wordt wel verwacht dat zij aanwezig zijn. Zij kunnen dan werken aan onderdelen die zij lastig vinden. Als er structureel onvoldoende huiswerk is om aan te werken, wordt er samen met ouders gekeken of een kind/jongere een dag minder naar de huiswerkbegeleiding kan komen of dat er geen huiswerkbegeleiding nodig is. 
  4. Van ouders verwachten wij dat zij naar de ouderavonden komen mits dit echt niet mogelijk is. 
  5. Ouders melden hun kinderen af bij één van de coördinatoren als zij niet naar de huiswerkbegeleiding kunnen komen. De coördinatoren zijn te bereiken op: 06-57 32 04 26. U kunt ook een Whatsapp bericht achterlaten of een sms sturen. Bij drie keer afwezigheid wordt uw kind in principe uitgeschreven bij het studiecentrum. Voordat wij dit doen zullen wij nog wel persoonlijk contact met u opnemen.  

Voor jongere

  1. Een voorwaarde voor de inschrijving is dat je woonachtig bent in de wijk Veldhuizen of Kernhem.
  2. Aan het begin van de maand dient er voor de huiswerkbegeleiding een bedrag van € 5,- te worden betaald (vb. begin juni wordt er voor de maand juni betaald). Bij een betalingsachterstand van drie maanden wordt er persoonlijk contact opgenomen en gekeken of er een uitschrijving volgt of dat er een andere oplossing is.
  3. Je mag zelf je huiswerk meenemen. Mocht je een keer geen huiswerk hebben, wordt wel verwacht dat je aanwezig bent (anders komt een mentor misschien voor niets). Je kunt dan werken aan onderdelen die je lastig vindt of vooruit werken. 
  4. Wij zouden graag een keer in het jaar een gesprek hebben met jou en (één van) je ouders/verzorgers, zodat wij weten van elkaars bestaan 😊. 
  5. Als je ziek bent of om een andere dringende reden niet aanwezig kunt zijn bij de huiswerkbegeleiding, meld je jezelf af bij één van de coördinatoren. De coördinatoren zijn te bereiken op: 06-57 32 04 26. Je kunt ook een Whatsapp bericht achterlaten of een sms sturen. Bij drie keer afwezigheid word je in principe uitgeschreven bij het studiecentrum. Voordat wij dit doen zullen wij nog wel persoonlijk contact met je opnemen.  


Hier kunt u het aanmeldingsformulier vinden om uw kind op te geven:

Inschrijformulier Studiecentrum
Inschrijfformulier Het Kernhuis Studiecentrum 2021.pdf (205.02KB)
Inschrijformulier Studiecentrum
Inschrijfformulier Het Kernhuis Studiecentrum 2021.pdf (205.02KB)