Het Kernhuis

Centrum van ontmoeting, ontplooiing en verbinding

Missie


Toelichting:  Missie is het doel van het wijkcentrum. Hoe willen we bereiken wat wij als visie hebben geformuleerd?  Het is de centrale gedachte over de functie(s) die het wijkcentrum in de toekomst moet gaan vervullen. De missie is een principiële keuze, gebaseerd op de visie.

  1. Laagdrempelig zijn (naar buiten gericht):  ”Het wijkcentrum wil uitnodigend zijn voor alle bewoners van de wijken Kernhem en Veldhuizen A  en zal daartoe maximaal gebruikmaken van de bestaande communicatiemiddelen en de ligging van het wijkcentrum.”
  2. Thuisgevoel creëren: “Het wijkcentrum straalt gastvrijheid uit en buurtbewoners ontvangen een warm welkom door persoonlijke aandacht en de wijze van inrichting van de ruimte. De ruimte is uitnodigend om als in een huiskamer neer te strijken. Verschillende bevolkingsgroepen en leeftijden weten zich welkom door herkenbare elementen. Ook is er ruimte voor eigen inspraak”.
  3. Ontmoeting / verbinding:  “Door te investeren in verschillende bevolkingsgroepen uit beide wijken willen we een plek bieden en uitnodigen om elkaar te ontmoeten. We willen daarin een verbindende schakel zijn en ontmoeting faciliteren. Ook bieden we ruimte voor ontplooiing”.
  4. Maximale ruimte voor diversiteit: “We zijn als wijkcentrum veelkleurig omdat we een afspiegeling willen zijn van beide wijken met al haar veelkleurigheid en diversiteit en voor alle leeftijdscategorieën. Daarin is iedereen welkom en ontvangen we iedere wijkbewoner als een gelijke. Acceptatie van elkaar en nieuwsgierigheid naar elkaar vinden we daarin belangrijke waarden. Dit uiten we door vertrouwen te geven en te beperken waar deze acceptatie in het gedrang komt ”.