Het Kernhuis

Centrum van ontmoeting, ontplooiing en verbinding

Welkom op onze website!

Het studiecentrum is een samenwerkingsverband tussen stichting Sabiel, Somalische vereniging, stichting Samenstede, Malkander en buurtcentrum “het Kernhuis”. Binnen het Studiecentrum zijn krachten en culturen gebundeld en wordt er aandacht besteed aan verschillende aspecten als talent- en identiteitsontwikkeling. De jeugd krijgt gezamenlijk huiswerkbegeleiding waardoor schoolresultaten, sociale vaardigheden en zelfbeeld verbeteren.