Het Kernhuis

Centrum van ontmoeting, ontplooiing en verbinding

Achtergrond informatie

Medio 2015 zal er in het gebied Het Nieuwe Landgoed in Ede een nieuw wijkcentrum worden geopend. Dit wijkcentrum moet een centrale ontmoetingsplaats en sociale voorziening worden en twee wijken met elkaar gaan verbinden. Het gaat om de wijken Veldhuizen A en Kernhem. Beide wijken hebben een totaal verschillende populatie. In de wijk Veldhuizen A wordt nu nog gebruik gemaakt van buurtcentrum de Katenhorst. In Kernhem is geen officieel  buurtcentrum aanwezig. Momenteel wordt in het buurthuis de Katenhorst het welzijnswerk gedraaid door stichting Welstede. 

Grotendeels zal Welstede inhoudelijke werkzaamheden blijven uitvoeren, maar het nieuwe wijkcentrum zal aangestuurd worden door een burgerbestuur waarin wijkbewoners zitting hebben. In de aanloopfase naar het nieuwe wijkcentrum komen er bij dit bestuur een heel aantal vragen op waar we graag antwoorden op willen formuleren.

We zien ons geplaatst voor de taak om een wijkcentrum te draaien dat uitnodigend moet zijn voor uiteenlopende bevolkingsgroepen. Veldhuizen kan je typeren als een multiculturele wijk met zowel huur als koopwoningen. Kernhem staat bekend als een homogenere wijk met grotendeels koophuizen en mensen uit de middenklasse. In de wijk Veldhuizen A is een groot percentage wijkbewoners van niet-westerse afkomst en leven een heel aantal bewoners onder de armoedegrens. Ook is er in beide wijken groepsvorming onder jongeren die nu nog nauwelijks de wijkgrenzen overstijgt. Maar we hopen dat er goed contact gaat ontstaan tussen beide groepen en dat we juist ook voor jongeren een ontmoetingsplaats kunnen bieden.

Hierbij willen we niet in problemen denken, maar  willen we ons oriënteren op mogelijkheden die er zijn. Het vermoeden leeft dat het imago van wijkcentra niet altijd positief is, of dat deze centra gezien worden als ontmoetingsplekken voor beperkte doelgroepen. Aangezien we wensen dat het nieuwe wijkcentrum een verbindende rol gaat spelen willen we zicht krijgen op de wensen en behoeften van de bewoners van beide wijken en hun wegvallen en er initiatief verwacht wordt van burgers. Hierdoor gaan wijkcentra een belangrijkere rol vervullen in de zorg voor risicogroepen.